नातं निसर्गाशी

लेखिका: मेधा इनामदार, पुणे खूप जुनी ऐकलेली …. वाचलेली गोष्ट आहे. तशी तर प्रत्येकालाच माहिती असलेली. एक आजोबा दाराशी एक आंब्याचं रोप लावत होते.  थकलेली कुडी.  थरथरणारे हात. कुणी एकानं ते पाहिलं. विचारलं. ‘आजोबा , रागावू नका. रहावत नाही म्हणून विचारतो. पण तुम्ही हे झाड आत्ता लावताय् . या वयात. याची फळं कदाचित ……. ’ ‘ कदाचित…… नातं निसर्गाशी वाचन सुरू ठेवा